[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Report and thanks>Bữa sau chọn ngày khác thi nhé ^^
==! , cái này chắc em phải ý kiến lên phòng đào tạo là ko đc tổ chức thi vào ngày off Arch anh ạ ==!

Vào 18:44 Ngày 08 tháng 1 năm 2012, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Sun, 8 Jan 2012 17:22:14 +0700
Linux <[email protected]> wrote:

> Mọi người đi vui quá hén , tức là đi thi nên ko đi đc :(

Bữa sau chọn ngày khác thi nhé ^^

--
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115

--
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn