[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Câu đố nè: tách ra hai thành phần đầu của chuỗiĐể tui kiếm lại cái CV cũ rồi gởi cho bác Tính tham khảo, tui hack hết mấy tháng mới xong, TeX đáng sợ quá, dùng libreoffice cho nó nhanh. Ít ai để ý đến CV của chúng ta được soạn thảo như thế nào, vấn đề là năng lực của mỗi cá nhân được thể hiện như thê nào, bây giờ họ cũng không còn quan trọng anh học ở đâu ra mà là anh sẽ làm được gì cho công ty chúng tôi.