[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Đăng kí mirror Archlinux2012/1/9 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Thu, 5 Jan 2012 21:48:53 -0800 (PST)
Trung Nguyen <[email protected]> wrote:

> Hiện em có một cái repo archlinux
> http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/archlinux/ chạy cũng khá lâu rồi.
>
> Nhưng chưa đăng kí vào repo list của archlinux. Anh nào biết thì cho
> em cái email để contact với tụi nó.
>

Rớt rồi hay sao ?! Sáng nay mạng quốc tế bị trục trặc định dùng cái
mirror của FPT thử mà thấy không vô được luôn ("The connection has
timed out")

Rầu ...

Vẫn xài được mà anh, nhưng mà những gói sync mới nhất là từ ngày 4 :( (linux 3.1.7, mới nhất là 3.1.8 rồi). Định dùng nó update mà các gói trên nó toàn cũ, em dùng powerpill-light cào mà chả cào được thằng nào từ mirror fpt >"< :(. Cái này nên được sync thường xuyên hơn.