[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Đăng kí mirror ArchlinuxOn Mon, 9 Jan 2012 10:57:59 +0700
Doan Luong Van <[email protected]> wrote:

> 2012/1/9 Anh K. Huynh <[email protected]>
> 
> > On Thu, 5 Jan 2012 21:48:53 -0800 (PST)
> > Trung Nguyen <[email protected]> wrote:
> >
> > > Hiện em có một cái repo archlinux
> > > http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/archlinux/ chạy cũng khá lâu
> > > rồi.
> > >
> > > Nhưng chưa đăng kí vào repo list của archlinux. Anh nào biết thì
> > > cho em cái email để contact với tụi nó.
> > >
> >
> > Rớt rồi hay sao ?! Sáng nay mạng quốc tế bị trục trặc định dùng cái
> > mirror của FPT thử mà thấy không vô được luôn ("The connection has
> > timed out")
> >
> > Rầu ...
> >
> 
> Vẫn xài được mà anh, nhưng mà những gói sync mới nhất là từ ngày 4 :(
> (linux 3.1.7, mới nhất là 3.1.8 rồi). Định dùng nó update mà các gói
> trên nó toàn cũ, em dùng powerpill-light cào mà chả cào được thằng
> nào từ mirror fpt >"< :(. Cái này nên được sync thường xuyên hơn.
>
Bây giờ thì vô được. Chắc mirror mới ngủ đậy :D

Mirror của FPT chắc phải ở tier3 hoặc hơn, cũ là phải rồi :D

-- 
Anh K. Huynh
System administrator