[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Report and thanksOn Mon, 9 Jan 2012 16:42:30 +0700
Xuân Tính <[email protected]> wrote:

> Bác làm ở đâu mà lương cao quá vậy? Một ngày kiếm 2 chai, hic hic. Có
> gì giới thiệu cho tui làm với :))

đi bán cháo phổi đó. cháo thì cũng thường nhưng có thêm tí gia vị nên
nó đắt :D


-- 
Anh K. Huynh
System administrator