[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Đăng kí mirror Archlinux2012/1/9 Trung Nguyen <[email protected]>
lol, Hôm qua em không có đi nên không biết có complain về repo.
Tại xui xẻo là 2 ngày vừa rồi server có tí vấn đề nên nó cọc cạch tí.
Hôm nay em xem log và chỉnh lại rồi, đầy đủ package :)

Em request mirror với nó rồi, đang đợi nó trả lời, thank anh Kỳ Anh đã
cho link.

Đúng là đã được cập nhật đầy đủ, thank ông anh :). Mong là mirror này ổn định tí cho anh em đỡ khổ :).
Trở thành mirror chính thức của Arch lại càng hay.