[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Report and thanksTui sẽ cố gắng, lần này do hăng máu cài arch dùm cho một anh bạn mà quên nhiệm vụ cao cả là đi tham gia với nhóm, thiệt là đáng trách :)).

Vào 22:18 Ngày 09 tháng 1 năm 2012, h2vnteam <[email protected]> đã viết:
Bác Tính lần sau cố gắn sắp xếp đến nhé, tui ngưỡng mộ programming skills của bác quá, mong hoài mà vẫn chưa gặp được.