[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Report and thanksNghe nội dung hấp dẫn quá

Vào 22:59 Ngày 09 tháng 1 năm 2012, Ngô Huy <[email protected]> đã viết:
On 01/09/2012 10:56 PM, Xuân Tính wrote:
Tui sẽ cố gắng, lần này do hăng máu cài arch dùm cho một anh bạn mà quên nhiệm vụ cao cả là đi tham gia với nhóm, thiệt là đáng trách :)).

Vào 22:18 Ngày 09 tháng 1 năm 2012, h2vnteam <[email protected]> đã viết:
Bác Tính lần sau cố gắn sắp xếp đến nhé, tui ngưỡng mộ programming skills của bác quá, mong hoài mà vẫn chưa gặp được.

--
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn
ah cái này là đáng khen chứ bác, nhờ bác mà Archgroups sắp có thêm thành viên mới :)

-- 
không deadline, chỉ còn lại motivation và sự ảnh hưởng cũng như uy tín.
http://producingoss.com/en/social-infrastructure.html--
Phuoc