[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Nâng cấp một bản Arch khá cũHi,

Cái này ghi lại đây chứ không biết có ích cho ai không ^^

Hôm thứ 7 vừa rồi mình nâng cấp một bản Arch (chuẩn bị làm offline
demo). Bản này cài được cập nhật lần cuối vào tháng 4/2011. Nó *cũ* đến
mức mình quên tất cả thông tin đăng nhập vào hệ thống, phải chạy ở
single mode mới đặt lại cái password tàng tàng xài tạm ^^

Sau gần 9 tháng thì mình không thể cài thêm gói gì nữa. Lý do là lệnh
@pacman -sS [email protected] không hiện ra gì cả, trắng trơn. Còn @pacman
[email protected] cũng sạch sẽ, không có tác dụng. Sau một chút hoảng thì mình nghĩ
là @[email protected] đã qua phiên bản mới, có sự thay đổi về cấu trúc thông tin
lưu trữ về hệ thống các gói.

Cách giải quyết lúc nào cũng thành công: Cài @[email protected] bằng tay :) Nếu
máy đã có @[email protected], @[email protected] thì quá tốt, nhưng mình quên cài hai chú này
nên phải dùng một tài khoản khác chép qua

* gói @[email protected] từ core 
   http://www.archlinux.org/packages/core/i686/pacman/
  (ở đây là kiến trúc @[email protected], bạn nhớ chỉnh lại)

* gói @[email protected] cần tới gói @[email protected], nên phải tải gói này về
   http://www.archlinux.org/packages/core/i686/glibc/

* đến lượt @[email protected] cần tới @[email protected]
   http://www.archlinux.org/packages/core/i686/linux-api-headers/

May mắn là tới đó là đủ ^^ (Trong một số trường hợp trước đây, năm
2007, mình còn phải tải bằng tay cả các gói @[email protected], @[email protected]
dùng bởi @[email protected] -- Xem thêm bằng @pacman -Qi [email protected])

Sau khi tải về ba gói trên, bạn có thể cài bằng @[email protected], ví dụ:

<pre>
$ pacman -U ./glibc-2.15-3-i686.pkg.tar.xz
# và tiếp tục cho các gói khác :)
</pre>

Sau đó thì ngon ơ. Bạn đã có @[email protected] mới nhất, chạy @pacman [email protected] một
phát rồi thích cài món gì thì cài ^^

Lưu ý cuối cùng là khi tải về nhớ chọn đúng kiến trúc của mình. Chính
mình đã phải mất công ngồi chờ gần 10 phút để tải về một bản không hợp
lệ của @[email protected] đấy ^^

Have fun!

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115