[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Mẹo: pacapt cho các distro ngoàiHi,

On Oct 2 2011, 11:47 am, "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
>
> Nếu bạn phải làm việc với nhiều distro khác nhau, thìpacaptcó thể
> là gợi ý hay!
>
> ...
> Chi tiết về kịch bản này bạn có thể xem ở
>        https://github.com/icy/pacapt

<pre>pacapt</pre> hiện cần thêm vài tùy chọn trên Ubuntu / Debian, và
cần kiểm tra trên các distro khác. Bạn nào có hứng thú thì tham gia
với mình nhé ^^

Hiện nay mình dùng <pre>pacapt</pre> trên tất cả các system mình quản
lý :P Chẳng phải nhức đầu nhớ tới các trình quản lý gói phức tạp khác
(nhất là họ nhà @[email protected]).

Cảm ơn các bạn!