[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Tạo một gói cho pacmanHi,

Cách nhanh nhất tạo một gói trong Arch là gì? Một gói để cài qua máy
tính khác?

Đừng nghĩ tới @[email protected] nhé :p Vì có cách nhanh khủng khiếp đây. Ví dụ,
bạn cần gói @[email protected] để cài trên một máy tính khác của bạn bè, trong
khi bạn đã lỡ tay xóa gói này trong @/var/cache/pacman/pkg/@ rồi (ví dụ
xóa bởi lệnh @pacman [email protected]). Làm sao đây !? Tải lại từ đầu? Cũng được
nhưng hơi lâu :P

<pre>
$ pacman -S pacman-contrib
$ bacman kdelibs
</pre>

Oh, tuyệt chiêu là đây :) Lệnh @[email protected] có trong gói @[email protected]
sẽ đọc các thông tin về gói đã cài trên hệ thống, và sau đó tạo thành
một gói từ các tập tin đang cài trên hệ thống của bạn để bó lại thành
gói ^^

Cách này có ích, nhưng đôi khi cũng hai: ví dụ, một số cấu hình đang
xài (có thể bao gồm cả mật mã, thông tin nhạy cảm) có thể xuất hiện
trong gói tạo ra, dẫn tới chuyện *lộ hàng*. Do đó, hãy cân nhắc khi sử
dụng bạn nhé!

Dù sao thì @[email protected] hay thật. Một điểm cho @[email protected] ở các distro khác
có trò tương tự thì các bạn chia sẻ nhé (mình chưa được biết!)

Have fun!

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115