[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Nvidia Optimus with BumblebeeOn Jan 10, 2:45 pm, h2vnteam <[email protected]> wrote:

> Load module này sẽ tránh tình trạng màn hình bị giật và bàn phím bị
> kẹt ảo (gõ bàn phím sẽ thấy một loạt ký tự giống nhau chạy miết không
> ngừng)

Oh card đồ họa mà cũng rối quá nhỉ :D Mình thì xài vesa thôi :D Sắp
tới có thêm cái màn hình, gắn thêm cái card vô xài không biết được
không. Hehe ^^