[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Mẹo: pacapt cho các distro ngoàiCái này nghe có lý quá nhỉ, pack xong rồi quang lên dropbox chuyển qua
máy khác, tiết kiệm được time configure thủ công... will give it a try
soon.

Thanks bác Kỳ Anh nhé!!

On Jan 10, 8:01 am, Anh Pentax <[email protected]> (by way of Anh
K. Huynh <[email protected]>) wrote:
> Hi,
>
> On Oct 2 2011, 11:47 am, "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
>
>
>
> > Nếu bạn phải làm việc với nhiều distro khác nhau, thìpacaptcó thể
> > là gợi ý hay!
>
> > ...
> > Chi tiết về kịch bản này bạn có thể xem ở
> >        https://github.com/icy/pacapt
>
> <pre>pacapt</pre> hiện cần thêm vài tùy chọn trên Ubuntu / Debian, và
> cần kiểm tra trên các distro khác. Bạn nào có hứng thú thì tham gia
> với mình nhé ^^
>
> Hiện nay mình dùng <pre>pacapt</pre> trên tất cả các system mình quản
> lý :P Chẳng phải nhức đầu nhớ tới các trình quản lý gói phức tạp khác
> (nhất là họ nhà @[email protected]).
>
> Cảm ơn các bạn!