[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Weechat and BitlbeeCó bác nào có kinh nghiệm về Weechat và Bitlbee không? chia sẽ kinh
nghiệm với anh em dùng với, tui đọc tài liệu hướng dẫn của Bitlbee mà
không hiểu cái gì hết. Muốn nhảy sang terminal chát YH cho vui nhưng
configure hoài không được.