[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Weechat and BitlbeeOn Jan 12, 2012 at 11:18pm, h2vnteam wrote:
> Có bác nào có kinh nghiệm về Weechat và Bitlbee không? chia sẽ kinh
> nghiệm với anh em dùng với, tui đọc tài liệu hướng dẫn của Bitlbee mà
> không hiểu cái gì hết. Muốn nhảy sang terminal chát YH cho vui nhưng
> configure hoài không được.
> 

/me dang dung irrsi, bitlbee day. Bac khong hieu phan nao?

Hoang

-- 
C is quirky, flawed, and an enormous success
	-- Dennis M. Ritchie
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U