[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Weechat and BitlbeeLần trước cũng định dùng thử thằng này mà doc chính thức nó không có, với lại thấy chat khó quản lí quá nên thôi, nghỉ tết rồi rảnh rỗi ngồi config lại thử :). irssi chỉ để chat irc thôi.
Chat trên terminal thì có finch (Finch — ncurses-based Jabber/aim/etc/etc chat client based on libpurpl) (pidgin trên terminal) đó anh.
Đang rảnh rỗi config lại mutt, newsbeuter, rtorrent, mplayer. Thêm cái bitlbee cho đủ bộ vậy. Tết nhất rồi.