[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Weechat and Bitlbee@ bác Hoàng,

Cái thằng weechat thì có tài liệu hướng dẫn khá dễ hiểu, nhưng hình như phải kết hợp với bitlbee mới chát yahoo được thì phải? còn cài thằng bitlbee, đọc mấy cái guide trên web của bitlbee thấy có đoạn như sau:
"

QuickStart

The center of BitlBee is the control channel, &bitlbee. Two users will always be there, you (where "you" is the nickname you are using) and the system user, root. This quickstart guide navigates you through the first steps you may want to take when you begin using Bitlbee.

Step One: Registering

You need register so that all your IM settings (passwords, contacts, etc) can be saved on the BitlBee server. It's important that you pick a good password so no one else can access your account. Register with this password using the register command: register <password> (without the brackets!).

Be sure to remember your password. The next time you connect to the BitlBee server you will need to identify <password> so that you will be recognised and logged in to all the IM services automatically."


Vấn đề là how to register? &bitlbee??? tui không hiểu chỗ này lắm. Cũng chỉ là mới coi sơ qua thôi à, nên cũng hơi mập mờ.

Cảm ơn bác đã bỏ chút time trả lời thread này nhé!


@ bác Doan,

Cái này có lý quá he... works out of the box without any extra expendable work. Mấy cái thằng dummy như tui gặp mấy cái rắc rối sao mệt quá. Bác này biết nhiều thứ ghê nhỉ? Tết là favourite time của tui đó vì lúc đó mọi người đi chơi hết tui được quiet ở nhà vọc mấy cái máy tính.


Thanks all for your concern.