[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Weechat and BitlbeeOn Fri, 13 Jan 2012 17:54:04 +0700
Doan Luong Van <[email protected]> wrote:

> Mấy cái soft trên là hệ thống của em chứ đâu ra :), nhưng config còn
> đơn giản quá, giờ rảnh rỗi ngồi đọc man mà config cho ra hồn, cái
> mutt (trình quản lí email) option nó nhiều khủng khiếp >"<. Hôm trước
> chưa demo được. Chờ sau tết em demo hệ thống của em để mọi người nhận
> xét thử (em nói ở mail trước ấy).

> P/s Tết của em thường bắt đầu ở bàn học và kết thúc cũng ở bàn học
> =)). Lần này cũng vậy tết về nhưng phải ngồi cày java và tiếng Nhật
> không ra tết tiêu. Mà học 2 cái đó đau não lắm, ngồi config hệ thống
> cho nó thư giãn :).

Bạn nào có thời gian code lại cái WInefish với mình đi. C/Gtk. Mình đã
ăn mấy cái tết với WInefish rồi đấy nhá, năm ni có vợ rồi chẳng thể
ngồi đồng với máy tính được, rầu quá :(

-- 
Anh K. Huynh
System administrator