[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Weechat and Bitlbee> IRC rất thích hợp cho việc giải quyết các vấn đề cũng như thảo luận đó 
> anh.
> Nhanh và gọn hơn forum. Mà anh không xài irc, chỉ yh thì finch chắc là  đủ.
> Em ít khi chat yh lắm nên xài cái này hợp, với lại có sẵn irssi rồi.
> Cày đầu học bây giờ cũng là cho cơm áo gạo tiền sau này như các anh thôi.
> Ngoài việc học ra thì thực gia việc giải trí của em chẳng có gì hết anh à,
> tình nguyện, đọc sách, nghe nhạc, tìm hiểu thêm về lập trình và config hệ
> thống. Lâu lâu đi lông nhông một mình. Nói config hệ thống cho to chứ thực
> ra là config mấy cái phần mềm thôi mà. Hiện em đang cố gắng config và xài
> thử mutt (trình quản lí email), thấy rất hay, phù hợp với hệ thống gọn nhẹ
> của em.

"All mail clients suck. This one (mutt) just sucks less."

/me đang dùng mutt. Về cơ bản nếu ít email thì nó perfect. Còn nếu hàng 
trăm email hàng ngày thì mệt mỏi phết đấy. 

Bác Kỳ Anh đã từng nói tới claws-mail mà /me dùng mãi không quen. 

Hoang 

-- 
On the Internet, nobody knows you're a dog.
		-- Cartoon caption
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U