[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Weechat and BitlbeeOn Jan 13, 2012 at 06:09pm, Anh K. Huynh wrote:
> On Fri, 13 Jan 2012 17:54:04 +0700
> Doan Luong Van <[email protected]> wrote:
> 
> > Mấy cái soft trên là hệ thống của em chứ đâu ra :), nhưng config còn
> > đơn giản quá, giờ rảnh rỗi ngồi đọc man mà config cho ra hồn, cái
> > mutt (trình quản lí email) option nó nhiều khủng khiếp >"<. Hôm trước
> > chưa demo được. Chờ sau tết em demo hệ thống của em để mọi người nhận
> > xét thử (em nói ở mail trước ấy).
> 
> > P/s Tết của em thường bắt đầu ở bàn học và kết thúc cũng ở bàn học
> > =)). Lần này cũng vậy tết về nhưng phải ngồi cày java và tiếng Nhật
> > không ra tết tiêu. Mà học 2 cái đó đau não lắm, ngồi config hệ thống
> > cho nó thư giãn :).
> 
> Bạn nào có thời gian code lại cái WInefish với mình đi. C/Gtk. Mình đã
> ăn mấy cái tết với WInefish rồi đấy nhá, năm ni có vợ rồi chẳng thể
> ngồi đồng với máy tính được, rầu quá :(
> 
Bác trả tiền thì em làm keke (jk). Thật là giờ muốn làm gì riêng cũng 
khó.  

Hoang 

-- 
A continuing flow of paper is sufficient to continue the flow of paper.
		-- Dyer
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U