[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Weechat and BitlbeeOn Sat, 14 Jan 2012 01:09:06 +0700
Hoang Tran <[email protected]> wrote:


> "All mail clients suck. This one (mutt) just sucks less."
> 
> /me đang dùng mutt. Về cơ bản nếu ít email thì nó perfect. Còn nếu
> hàng trăm email hàng ngày thì mệt mỏi phết đấy. 
> 
> Bác Kỳ Anh đã từng nói tới claws-mail mà /me dùng mãi không quen. 

fetchmail -> procmail -> claws-mail . có dịp mình làm demo. mình không
xài webmail vì không nhớ pass :D Giờ đổi cái setup trên cũng chẳng biết
đổi thế nào.


-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115