[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Skype và ALSATình hình là em đang config ALSA để vừa có thể chat skype và vừa nghe
nhạc đc nhưng mà cứ chat skype là nhạu nó ko chịu chạy mà nghe nhạc
thì Skype nó báo lỗi Problem with audio playback .
Ai đã từng có kinh nghiệm về cái này cho xin ý kiến 1 chút :)