[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Vấn đề hiệu năng chia PartitionCho em hỏi là : giữa việc chia 1 Partition chưa hết tất cả mọi thứ ( /
boot , / home , / .. etc ) với việc chia ra nhiều Partition chứa riêng
từng phần thì cái nào cho ta hiệu suất cao hơn ? Ví dụ như trong việc
khởi động chẳng hạn ?