[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Vấn đề hiệu năng chia PartitionOn Sat, 28 Jan 2012 11:00:29 -0800 (PST)
Nobody <[email protected]> wrote:

> Cho em hỏi là : giữa việc chia 1 Partition chưa hết tất cả mọi thứ ( /
> boot , / home , / .. etc ) với việc chia ra nhiều Partition chứa riêng
> từng phần thì cái nào cho ta hiệu suất cao hơn ? Ví dụ như trong việc
> khởi động chẳng hạn ?
> 

mấy cái desktop xoàng xoàng thì quan tâm hiệu năng làm gì cho mệt ? còn
mà chạy vật vã như các server thì chắc phải mua đĩa xịn hoặc dùng raid
chứ mấy cái 7200rpm không xi nhê rồi :D

/home để riêng để khi khi thay đổi backup cho dễ. /boot để riêng để khi
hỏng sửa cho dễ. /var/ và /usr/ là dễ phình nhất, có thể dùng partition
riêng. còn lại bỏ hết vô một chỗ được.

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115