[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Vấn đề hiệu năng chia PartitionViệc chia các mountpoint trên nhiều partition khác nhau có một điểm lợi lớn nhất là ta có thể dùng nhiều loại filesystem (ví dụ ext 2/3/4, xfs, jfs, reiserfs3/4) trên cùng một hệ thống. Mỗi loại filesystem có điểm mạnh điểm yếu riêng, chẳng hạn:
ext2: Đọc/ghi nhanh do không có journaling nhưng dễ bị corrupt.
ext3/4: Đọc ghi khá tốt, có journaling ít bị corrupt hơn. Có thể tùy chỉnh để bỏ journaling đi
jfs: low cpu usage.
xfs: chưa xài nên không biết, nghe giang hồ đồn là đọc ghi file có kích thước lớn nhanh hơn những thằng khác
reiserfs3/4: đọc/ghi file có kích thước nhỏ rất nhanh.
btrfs: sẽ là hậu nhân xứng đáng của ext4, cạnh tranh với ZFS của Oracle trên Unix.
Cá nhân tui thì tui chia partition như sau:
/boot: ext2
/data: ext4
/: ext4

Tính.

Vào 07:26 Ngày 29 tháng 1 năm 2012, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Sat, 28 Jan 2012 11:00:29 -0800 (PST)
Nobody <[email protected]> wrote:

> Cho em hỏi là : giữa việc chia 1 Partition chưa hết tất cả mọi thứ ( /
> boot , / home , / .. etc ) với việc chia ra nhiều Partition chứa riêng
> từng phần thì cái nào cho ta hiệu suất cao hơn ? Ví dụ như trong việc
> khởi động chẳng hạn ?
>

mấy cái desktop xoàng xoàng thì quan tâm hiệu năng làm gì cho mệt ? còn
mà chạy vật vã như các server thì chắc phải mua đĩa xịn hoặc dùng raid
chứ mấy cái 7200rpm không xi nhê rồi :D

/home để riêng để khi khi thay đổi backup cho dễ. /boot để riêng để khi
hỏng sửa cho dễ. /var/ và /usr/ là dễ phình nhất, có thể dùng partition
riêng. còn lại bỏ hết vô một chỗ được.

--
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115