[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] vấn đề network và wifi trong archCho mình hỏi là bạn vào wifi bằng cách nào ?

Vào 10:29 Ngày 29 tháng 1 năm 2012, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Sun, 29 Jan 2012 09:01:20 +0700
Hoang Long Nguyen <[email protected]> wrote:

> Hi Mọi người
>
> em mới tham gia cộng đồng archlinux và cũng mới dùng arch nên còn
> nhiều vấn đề chưa biết . hiện nay máy em dùng chưa thể vào network
> wifi xin mọi người chỉ em cách cài đặt ah :)

Bạn xem ở đây trước
  https://wiki.archlinux.org/index.php/Wifi#Automatic_setup

Thường thì cũng không có gì quá khó :D

Good luck ^^

--
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115