[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] vấn đề network và wifi trong archChào mọi người
em đã làm được phần vào mạng lan còn phần Wifi em dùng Networkmanager thấy được wifi nhưng em chọn rồi nhập password thì nó báo Authentication Failure

Cám ơn mọi người :)

2012/1/29 Linux <[email protected]>
Cho mình hỏi là bạn vào wifi bằng cách nào ?

Vào 10:29 Ngày 29 tháng 1 năm 2012, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:

On Sun, 29 Jan 2012 09:01:20 +0700
Hoang Long Nguyen <[email protected]> wrote:

> Hi Mọi người
>
> em mới tham gia cộng đồng archlinux và cũng mới dùng arch nên còn
> nhiều vấn đề chưa biết . hiện nay máy em dùng chưa thể vào network
> wifi xin mọi người chỉ em cách cài đặt ah :)

Bạn xem ở đây trước
  https://wiki.archlinux.org/index.php/Wifi#Automatic_setup

Thường thì cũng không có gì quá khó :D

Good luck ^^

--
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115

--
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn