[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] vấn đề network và wifi trong archHi mọi người em còn 1 lổi nữa là ko dung ibus được trên netbean và skyper

mọi người giúp em nhé :)
thanks all

2012/1/30 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Mon, 30 Jan 2012 09:24:38 +0700
Hoang Long Nguyen <[email protected]> wrote:

> Chào mọi người
> em đã làm được phần vào mạng lan còn phần Wifi em dùng Networkmanager
> thấy được wifi nhưng em chọn rồi nhập password thì nó báo
> Authentication Failure


vậy thì do chọn sai password hoặc chọn sai kiểu (wep, wpa wpa2). Riêng
kiểu wep thì tá lả lung tung, mò chặp mới ra (mấy lần đi ra quán cà phê
toát mồ hôi với wep luôn)

Thử lại xem.

--
Anh K. Huynh
System administrator