[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] vấn đề network và wifi trong archOn Mon, 30 Jan 2012 15:08:27 +0700
Hoang Long Nguyen <[email protected]> wrote:

> Hi mọi người em còn 1 lổi nữa là ko dung ibus được trên netbean và
> skyper

Cài ibus-unikey vào và nhớ setup cho đúng nhé. Check
  https://wiki.archlinux.org/index.php/Ibus

Good luck

-- 
Anh K. Huynh
System administrator