[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] vấn đề network và wifi trong archibus thuc su ko hoat dong tren Skype , em da test thu roi ma van ko dc . ko biet anh co bi ko .

Co the chua chay bang cach cai plugin cho pidgin la skype4pidgin nhuwng ma khi disable nick skype thi de bi crash pidgin .

Vào 15:25 Ngày 30 tháng 1 năm 2012, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Mon, 30 Jan 2012 15:08:27 +0700
Hoang Long Nguyen <[email protected]> wrote:

> Hi mọi người em còn 1 lổi nữa là ko dung ibus được trên netbean và
> skyper

Cài ibus-unikey vào và nhớ setup cho đúng nhé. Check
 https://wiki.archlinux.org/index.php/Ibus

Good luck

--
Anh K. Huynh
System administrator

--
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn