[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] vấn đề network và wifi trong archem ko thể dùng ibus trên sublime text và netbean 7.1 được mọi người giúp em với :(

2012/1/30 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Mon, 30 Jan 2012 15:42:17 +0700
Linux <[email protected]> wrote:

> ibus thuc su ko hoat dong tren Skype , em da test thu roi ma van ko
> dc . ko biet anh co bi ko .
>
> Co the chua chay bang cach cai plugin cho pidgin la skype4pidgin
> nhuwng ma khi disable nick skype thi de bi crash pidgin .

mình dùng ibus với skype bình thường mà nhỉ!? đây là tập tin @[email protected]
của mình

<pre>
export GTK_IM_MODULE=ibus
export [email protected]=ibus
export QT_IM_MODULE=ibus
ibus-daemon -d -x
exec /usr/bin/enlightenment_start
</pre>

--
Anh K. Huynh
System administrator

--
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn