[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] vấn đề network và wifi trong archmình cài rồi dùng ok skyper vẫn chưa được dùng được trên office các browser và pidgin nói chung là tạm ổn chỉ còn netbean skype và sublime text

2012/1/30 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Mon, 30 Jan 2012 15:51:52 +0700
Hoang Long Nguyen <[email protected]> wrote:

> em ko thể dùng ibus trên sublime text và netbean 7.1 được mọi người
> giúp em với :(


thế đã gõ được tiếng việt với skype chưa? và các chương trình nào khác
nữa? bạn đã cấu hình ibus như thế nào? đã cài gói ibus-unikey chưa?

--
Anh K. Huynh
System administrator

--
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn--