[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] vấn đề network và wifi trong archOn Mon, 30 Jan 2012 15:51:52 +0700
Hoang Long Nguyen <[email protected]> wrote:

> em ko thể dùng ibus trên sublime text và netbean 7.1 được mọi người
> giúp em với :(


thế đã gõ được tiếng việt với skype chưa? và các chương trình nào khác
nữa? bạn đã cấu hình ibus như thế nào? đã cài gói ibus-unikey chưa?

-- 
Anh K. Huynh
System administrator