[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] vấn đề network và wifi trong archOn Mon, 30 Jan 2012 15:58:11 +0700
Hoang Long Nguyen <[email protected]> wrote:

> mình cài rồi dùng ok skyper vẫn chưa được dùng được trên office các
> browser và pidgin nói chung là tạm ổn chỉ còn netbean skype và
> sublime text


cấu hình như thế nào cho ibus thế?-- 
Anh K. Huynh
System administrator