[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] vấn đề network và wifi trong archBạn Hoàng Long ko bik đã cài gói ibus-qt chưa nhỉ ? Mình vừa check lại cài gói ibus-qt và vào config bằng lệnh qtconfig : Default Input Method của Interface là ibus thì dùng đc trên Skype ( Skype dùng QT và netbeans*có lẽ* cũng dùng QT )

Vào 15:58 Ngày 30 tháng 1 năm 2012, Hoang Long Nguyen <[email protected]> đã viết:
mình cài rồi dùng ok skyper vẫn chưa được dùng được trên office các browser và pidgin nói chung là tạm ổn chỉ còn netbean skype và sublime text

2012/1/30 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Mon, 30 Jan 2012 15:51:52 +0700

Hoang Long Nguyen <[email protected]> wrote:

> em ko thể dùng ibus trên sublime text và netbean 7.1 được mọi người
> giúp em với :(


thế đã gõ được tiếng việt với skype chưa? và các chương trình nào khác
nữa? bạn đã cấu hình ibus như thế nào? đã cài gói ibus-unikey chưa?

--
Anh K. Huynh
System administrator

--
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn--