[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] vấn đề network và wifi trong archDùng ibus với các ứng dụng Qt đúng là hơi vất vả, trước kia em cũng đuối với thằng này (từ lúc còn xài openSuSE). Việc thiết lập Default Input Method ở qtconfig đôi khi không có tác dụng. Các ứng dụng qt ko export các biến môi trường từ .bashrc, sẽ thông báo lỗi ko tìm thấy ibus.
Sau khi mò mẫm thì hiện tại dùng như sau, dùng được với tất cả các ứng dụng.
Sử dụng file .xprofile để thiết lập các biến môi trường và chạy ibus với chế độ xim
.xprofile

export GTK_IM_MODULE=ibus
export [email protected]=ibus
export QT_IM_MODULE=ibus
export XIM_PROGRAM=/usr/bin/ibus-daemon

thiết lập ở .xinitrc
# make ibus work with QT4 app
[ -f /etc/xprofile ] && . /etc/xprofile &
[ -f ~/.xprofile ] && . ~/.xprofile &
# ibus
ibus-daemon --xim &

Đơn giản hơn thì nếu đã cho các biến môi trường vào .xinitrc thì chỉ cần để ibus khởi động với chế độ xim thôi
.xinitrc

export GTK_IM_MODULE=ibus
export [email protected]=ibus
export QT_IM_MODULE=ibus
export XIM_PROGRAM=/usr/bin/ibus-daemon

# ibus
ibus-daemon --xim &