[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] vấn đề network và wifi trong archNếu đã thêm các biến môi trường vào .xinitrc thì có thể tắt ibus-daemon và chạy lại nó với lệnh ibus-daemon --xim, khởi động lại các ứng dụng Qt thử xem có gõ được ko để kiểm tra trước khi làm các việc trên.
P/s @linuxcodon Netbeans viết trên nền Java mà có phải Qt đâu >"<