[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] vấn đề network và wifi trong archOn Tue, 31 Jan 2012 08:12:46 +0700
Hoang Tran <[email protected]> wrote:

> > mình có cài rôi và sau khi restart mà cấu hình file .xinitrc thì
> > skype đã dùng được còn netbean và sublime text thì chưa
> > hix mà mình thì dùng 2 cái đó để kím kơm :(
> >
> netbean và sublime dùng để coding thì gõ tiếng Việt làm gì nhỉ??? Hay
> là cần comment bằng tiếng Việt? Không thể dùng bộ gõ gì vào 2 thằng
> này được đâu.
> 

mới thử với netbean 7.1, gõ tiếng Việt ngon lành bác :D


-- 
Anh K. Huynh
System administrator