[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] vấn đề network và wifi trong archOn Tue, 31 Jan 2012 10:04:10 +0700
Hoang Long Nguyen <[email protected]> wrote:

> @Anh K. Huynh dùng xfce4 hay gnome cấu hình để gõ tiếng việt như thế
> nào chỉ mình với

Mình đã gửi ví dụ @[email protected] rồi mà, bạn coi theo như ví dụ đó mà làm
thôi. (Mình gửi lại tập tin đính kèm). Mình không bật xfce4 bằng login
manager, mà xài @[email protected] Do đó, trong dòng @[email protected] bạn thay bằng
@exec .../[email protected] là ngon.

-- 
Anh K. Huynh
System administrator

Attachment: .xinitrc
Description: Binary data