[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] vấn đề network và wifi trong archCám ơn @Anh K. Huynh và các anh em , ibus chạy ok rồi :)

2012/1/31 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Tue, 31 Jan 2012 10:04:10 +0700
Hoang Long Nguyen <[email protected]> wrote:

> @Anh K. Huynh dùng xfce4 hay gnome cấu hình để gõ tiếng việt như thế
> nào chỉ mình với

Mình đã gửi ví dụ @[email protected] rồi mà, bạn coi theo như ví dụ đó mà làm
thôi. (Mình gửi lại tập tin đính kèm). Mình không bật xfce4 bằng login
manager, mà xài @[email protected] Do đó, trong dòng @[email protected] bạn thay bằng
@exec .../[email protected] là ngon.

--
Anh K. Huynh
System administrator

--
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn--