[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Gặp mặt thành viênOn Thu, 2 Feb 2012 04:32:02 +0000
Doan Luong Van <[email protected]> wrote:

> Mới lập để lấy ý kiến thời gian thôi mà anh. Em thì lúc nào thứ 7, CN
> cũng có thể rảnh nên ko thành vấn đề. Mọi người vào cho ý kiến về
> thời gian nhé. Và ai muốn trình bày gì thì báo trước luôn để mọi
> người tiện nắm ^^.

Em dùng cái này http://www.doodle.com/ set sẵn một số mốc thời gian
tiện lợi rồi kêu gào mọi người vote thôi :^^

-- 
Anh K. Huynh
System administrator