[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Gặp mặt thành viênĐã vote rồi . Đừng đi sáng chủ nhật nhé , sáng hôm chủ nhật em sinh hoạt công dân rồi :-s

Vào 11:39 Ngày 02 tháng 2 năm 2012, Doan Luong Van <[email protected]> đã viết:


2012/2/2 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Thu, 2 Feb 2012 04:32:02 +0000

Em dùng cái này http://www.doodle.com/ set sẵn một số mốc thời gian
tiện lợi rồi kêu gào mọi người vote thôi :^^
Đã lập. Mọi người vào vote nào :)
http://www.doodle.com/qehumestf72uykyu