[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Gặp mặt thành viênChết thật, mình đang mong đợt off này tick mà ko thèm xem ngày =)), đã sẵn sàng để chuyển đổi rồi đây :D
Hóng Enlightenment của anh Kỳ Anh và phần demo của bạn Doan ^^
 --
Nguyễn Văn Quang
[Mobile] 0977.216.773
[E-mail] quangteospk[at]gmail[dot]com
[Y!M] ne7_o