[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Gặp mặt thành viênOn Thu Feb 02, 2012 at 19:41 +0700, Anh K. Huynh wrote:
> On Thu, 2 Feb 2012 18:46:13 +0700
> có 6 bạn rồi, chắc chọn 2 h chiều ngày 12 (chủ nhật) nhé :^^
> 
> Còn bạn nào nữa không nhào vô http://www.doodle.com/qehumestf72uykyu ^^
> 
Chắc chọn chiều CN ngày 12 :). Nhưng cứ để cái poll đó hết ngày mai đi.
Em thì lên hóng kinh nghiệm lập trình của mấy ông anh và mong gặp anh
Hoàng hỏi vài thứ về config :) cũng như gặp lại ông anh Hòa hè hè.
@anh Quang Chỉ là show hệ thống của em thôi mà :).