[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Gặp mặt thành viêntiếc quá nhỉ, thời gian này vẫn chưa ở SG để gặp mọi người được. Hẹn
tiếp lần sau vậy :-)

Hoang

2012/2/5 h2vnteam <[email protected]>:
> Vậy là bác Doan chưa cập nhật thông tin rồi, cafe tinhte mới đập hết toàn bộ
> và xây mới. Menu có thêm food nữa, cafe đá đã tăng giá lên hơn 30k thì phải.
> Thôi kệ đi, offline ở tinhte cho nó đông đủ anh em công nghệ.
>
> --
> Group Email: [email protected]
> Unsubscribe: [email protected]
> Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn