[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Gặp mặt thành viênOn Thu, 2 Feb 2012 11:42:25 +0700
Linux <[email protected]> wrote:

> Đã vote rồi . Đừng đi sáng chủ nhật nhé , sáng hôm chủ nhật em sinh
> hoạt công dân rồi :-s

Bạn nào chủ xị xác nhận (thông báo riêng càng tốt) lại địa điểm và thời
gian nhé .

Thanks,


-- 
Anh K. Huynh
System administrator