[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Thông báo về việc họp mặt thành viênNhằm tăng cơ hội tiếp xúc, học hỏi giữa các thành viên archlinuxvn.
Thống nhất giữa các thành viên, em xin xác nhận lại thông tin và địa
điểm như sau. Mọi người cố gắng thu xếp để đến cho xôm tụ.

Thời gian: 14h 12/2/2012 (vẫn áp dụng luật đi trễ :))
Địa điểm: Cafe Tinhte  436/2G (hoặc 390/7) Đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10,
TP.HCM (Vào cái hẻm gần viettel, quẹo phải đi tới tí là thấy)