[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Thông báo về việc họp mặt thành viênOn Thu, 9 Feb 2012 17:25:51 +0700
Doan Luong Van <[email protected]> wrote:

> Nhằm tăng cơ hội tiếp xúc, học hỏi giữa các thành viên archlinuxvn.
> Thống nhất giữa các thành viên, em xin xác nhận lại thông tin và địa
> điểm như sau. Mọi người cố gắng thu xếp để đến cho xôm tụ.
> 
> Thời gian: 14h 12/2/2012 (vẫn áp dụng luật đi trễ :))
> Địa điểm: Cafe Tinhte  436/2G (hoặc 390/7) Đường 3 tháng 2, Phường
> 12, Quận 10, TP.HCM (Vào cái hẻm gần viettel, quẹo phải đi tới tí là
> thấy)
> 

Cảm ơn D. 

Mình sẽ tranh thủ demo hai cái

(1) englightment
(2) local email service, (exim, dovecot, fetchmail, procmail)

hẹn gặp.

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115