[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Thông báo về việc họp mặt thành viênOn Thu Feb 09, 2012 at 19:13 +0700, Anh K. Huynh wrote:
> Cảm ơn D. 
> 
> Mình sẽ tranh thủ demo hai cái
> 
> (1) englightment
> (2) local email service, (exim, dovecot, fetchmail, procmail)
> 
> hẹn gặp.

Chờ cái demo thứ 2 của anh :). Em sẽ demo về một hệ thống gọn nhẹ em
đang dùng với đa phần là các phần mềm sử dụng key-binding giống vim.
wm: dwm, tmux
fm: ranger, mc
editor: vim
pdf viewer: apvlv
image viewer: feh
irc and im: irssi bitlbee finch
archive manager: atool
email client: mutt with abook
feeds reader: newsbeuter
...