[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Thông báo về việc họp mặt thành viênKinh nghiệm của /me với ViM là đừng đọc sách gì hết ;-)

2012/2/10 h2vnteam <[email protected]>:
> Hi bác Doan,
>
> Mình in cuốn này (http://shop.oreilly.com/product/9780596529833.do) 1 năm
> rồi mà mới đọc được 1/3 thôi à, mà đọc lại mấy lần mới ghê chứ, lần nào cũng
> bỏ dở. Bác có ebook thì share mình với, bỏ vô điện thoại, ngồi quán cafe lôi
> ra coi.
>
> Sách vim mình cũng có vài quyển khá hay, nhưng ko phải lập trình chuyên
> nghiệp nên đọc xong rồi lại quên.
>
> Feh thì thấy set parameters thôi chứ đâu có cần configure gì đâu, để mình
> tìm hiểu xem sao sao rồi anh em mình bàn luận tiếp hi.
>
> Bác ở xa không? nếu gần thì mình có thể chạy qua đón.
> --
> Keep things simple as "The Arch Way"
>
> --
> Group Email: [email protected]
> Unsubscribe: [email protected]
> Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn